STAGIAIR SCHEIDSRECHTER


Om als stagiair aanvaard te worden moet een kandidaat slagen in een door het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen georganiseerd theoretisch examen.OPNAME ALS SCHEIDSRECHTER IN HET KADER


Iedere stagiair wordt tijdens zijn stageperiode onderworpen aan praktische examens op het speelveld. Na evaluatie van de resultaten van deze examens wordt hij ofwel opgenomen in het kader, ofwel wordt er afgezien van zijn diensten als blijkt dat ondanks alle geleverde inspanningen op het vlak van begeleiding en opleiding, de betrokkene klaarblijkelijk niet over de minimale technische kwaliteiten en persoonlijkheid beschikt om het in de arbitrage waar te maken.