opleider

Marcel DE JONGH

Medeverantwoordelijke 2P

opleider

Philippe BOSMANS

Medeverantwoordelijke 2P

opleider

Michel DEKEYSER

Medeverantwoordelijke 3P en trainingen

opleider

Ben TOREMANS

Verantwoordelijke coaching - formaties  3P & 4P

i.s.m. Bennie van Hofwegen

opleider

Hans SCHEPENS

Verantwoordelijke coaching - formaties  3P & 4P

i.s.m. Bennie van Hofwegen - website

opleider

Danny VERDEYEN

Medeverantwoordelijke cel Assistent scheidsrechters

opleider

Eddy VERHAEGEN

Medeverantwoordelijke cel Assistent scheidsrechters

opleider

Paul JANSSEN

Psychologische begeleiding en algemene ondersteuning

opleider

Yvan LONGIN

Opleider

opleider

Ronald SPELTENS

Opleider

opleider

Rudy OLIVIER

Medeverantwoordelijke J


Elk Regionaal Bureau Arbitrage doet beroep op een aantal opleiders, waarvan sommige specifieke functies (zoals bij voorbeeld het futsal) toebedeeld krijgen. Zij staan onder de leiding van de Voorzitter van het Regionaal Bureau Arbitrage onder toezicht van de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen


Hun aantal hangt af van de functioneringsnoodwendigheden, in overleg bepaald door de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen en de Voorzitter van het Regionaal Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen


De regionale opleiders worden benoemd door de Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen, op voordracht van de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen, na voorstel van de voorzitter.

De duur van het mandaat van de opleiders is één jaar.


Worden ambtshalve aangeduid als opleiders:

  • de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen;
  • de Voorzitters van de Regionale Bureaus Arbitrage.


De opleiders nemen praktische examens af voor de rangschikking, de vorming, de perfectionering van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die onder de jurisdictie vallen van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen of van een Regionaal Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen