opleider

Marcel DE JONGH

formatie en examen

opleider

Philippe BOSMANS

formatie en examen

opleider

Michel DEKEYSER

formatie en examen

opleider

Eddy VERHAEGEN

formatie en examen

opleider

Yvan LONGIN

formatie en examen

opleider

Rudy OLIVIER

formatie en examen

opleider

Paul JANSSEN

mental coach

API (aanspreek persoon integriteit) Vlaams-Brabant

coaching

Alex TIMMERMANS

formatie en coaching scheidsrechters P1/P2

coaching

Mathias CARREIN

formatie en coaching scheidsrechters P1/P2

coaching (*)

Ben TOREMANS

formatie en coaching scheidsrechters P3

coaching (*)

Hans SCHEPENS

formatie en coaching scheidsrechters P3/P4

coaching (*)

A B K

formatie en coaching assistent-scheidsrechters P1/P2

opleider

Rudi PYPOPS

formatie en examen

coaching

Karel DE ROCKER

formatie en coaching (assistent)scheidsrechters

coaching

Laurens MEEUS

formatie en coaching (assistent)scheidsrechters

(*) mogelijk soms ook ingezet als opleider 

Elk Regionaal Bureau Arbitrage doet beroep op een aantal opleiders, coaches, waarvan sommige specifieke functies (zoals bij voorbeeld het futsal) toebedeeld krijgen. Zij staan onder de leiding van de Voorzitter van het Regionaal Bureau Arbitrage onder toezicht van de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen


Hun aantal hangt af van de functioneringsnoodwendigheden, in overleg bepaald door de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen en de Voorzitter van het Regionaal Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen


De regionale opleiders worden benoemd door de Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen, op voordracht van de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen, na voorstel van de voorzitter.

De duur van het mandaat van de opleiders is één jaar.


Worden ambtshalve aangeduid als opleiders:

  • de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen;
  • de Voorzitters van de Regionale Bureaus Arbitrage.


De opleiders nemen praktische examens af voor de rangschikking, de vorming, de perfectionering van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die onder de jurisdictie vallen van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen of van een Regionaal Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen