Ben je nog geen 15 jaar en je wil toch al scheidsrechter zijn, Dan kan dit in de wedstrijden van U6 tot en met U13. Sluit je aan bij een club als dat nog niet gebeurd is en vraag na hoe dit praktisch in zijn werk gaat. Misschien heeft de club al een Referee Ambassador aangesteld en dan kan hij je perfect op weg helpen en begeleiden. Of je volgt een opleidning en doet ervaring op via een Referee Academy.

Om als kandidaat aanvaard te worden moet men voldoen aan de volgende criteria:


  • minimum 15 jaar oud zijn.


  • voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) en waarvan de inhoud aan het oordeel van het Regionaal Bureau Arbitrage wordt overgelaten.


  • een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is.


  • voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan.


  • aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club.
BAVB21221608.5